Jazyk:

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, bytovkách a rodinných domoch

• elektrické zariadenia,
• pevné a prenosné elektrické spotrebiče,
• elektrického ručného náradia,
• kancelárska technika, (počítače, tlačiarne, kopírky, faxy a pod.),
• bleskozvody,
• meranie intenzity osvetlenia v miestnostiach,
• ďalšie…

Elektroinštalačné a elektromontážne práce

• návrh, dodávka, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba elektrického zariadenia,
• svetelné obvody,
• zásuvkové obvody,
• bleskozvody,
• rozdelenie merania elektrickej práce,
• zhotovenie prípojky,
• rozvody televízneho signálu a kamerových systémov,
• kábelovanie telefónnych a počítačových sietí,meranie intenzity osvetlenia v miestnostiach,
• ďalšie eleltro práce…

Radi zodpovieme váše otázky +421 949 360 725